Vì một nền giao thông tương lai an toàn, thuận tiện.

Chúng tôi nâng cao tri thức về đô thị và giao thông.

Công ty CP Viện nghiên cứu giao thông tổng hợp

Công ty CP Viện nghiên cứu giao thông tổng hợp

Scroll

Vì một đô thị và giao thông an toàn, thuận tiện.

Viện nghiên cứu giao thông tổng hợp chúng tôi sẽ soạn thảo và cung cấp chính sách hay mô hình dự án cùng với việc tiến hành điều tra và tư vấn chuyên môn về quy hoạch đô thị và giao thông.

Bằng những ý tướng sáng tạo và kỹ thuật tiên tiến, Chúng tôi xây dựng một " Ngày Mai " an toàn và tiện nghi.

Dự án đường bộ ・
giao thông
Kỹ thuật
×
Ý tưởng
Quy hoạch đô thị

Service

Chúng tôi cung cấp các phương án tập trung vào quy hoạch đô thi, giao thông, đường xá phù hợp với cơ sở hạ tầng xã hội.

Solution

Viện chúng tôi kết hợp kỹ thuật "độc nhất" với các ý tưởng sáng tạo để xây dựng những giải pháp nhằm phát triển và nâng cao đời sống.

Typical Project Các dự án tiêu biểu

News Thông báo

Campaign