Contact

Hãy điền đầy đủ thông tin vào các mục bắt buộc.

Chúng tôi sử dụng thông tin khách hàng để trả lời câu hỏi của khách hàng.
Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba.

Sau khi tin nhắn được gửi đi, chúng tôi sẽ gửi mail trả lời tự động.
Để tránh trường hợp mail của công ty bị cho vào hòm thư rác tự động, xin vui lòng cài đặt cho phép nhận mail từ địa chỉ "tric.jp".

Trong trường hợp không nhận được tin nhắn trả lời tự động, có thể địa chỉ mail đã bị nhầm hoặc do dịch vụ gửi mail, phần mền gửi mail, phần mền diệt viruts đã tự động chuyển mail vào hòm thư rác.

  • Bước 1 Nhập thông tin
  • Bước 2 Xác nhận
  • Bước 3 Hoàn thành

Hãy điền đầy đủ thông tin vào các mục bắt buộc.

Sử dụng và bảo mật thông tin cá nhân

Trong trường hợp quý khách không đồng ý, công ty chúng tôi không thể tiến hành trả lời yêu cầu.
Xin quý khách vui lòng thông cảm.