Điều tra tổng hợp hệ thống giao thông miền bắc Việt Nam

Năm tiến hành : Năm 2014 Tên khách hàng : Cơ quan chính phủ Tổ chức hợp tác quốc tế (JICA)
(※ Nhật đặt hàng với tư cách thành viên liên doanh)

Khái quát

Tại Việt Nam, việc xây dựng đường cao tốc đang được đẩy mạnh trên quy mô toàn quốc. Tuy nhiên, tình trạng tai nạn gia tăng tai nạn giao thông đang là vấn đề nan giải. Các bảng hiệu hay thiết bị thông báo tình hình tai nạn giao thông tới lái xe trên đường cao tốc chưa được lắp đặt và phát huy tác dụng. Từ đó dẫn tới việc chỉ đạo giao thông nơi diễn ra tai nạn cũng như việc khai thông đường chưa được tiến hành một cách kịp thời. Vì vậy, để sớm phát hiện tai nạn giao thông, nắm bắt rõ tình hình và đưa ra cách giải quyết nhanh nhất thì việc lắp đặt hệ thống quản lý giao thông cung cấp thông tin và hệ thống thu tiền tự động đã trở thành một nhiệm vụ cấp bách hàng đầu.
Trong khi đó, khi cải thiện mạng lưới đường cao tốc, các đoạn đường khác nhau đã sử dụng các nguồn tài chính khác nhau, dẫn đến sự không đồng bộ trong phương thức quản lý. Cách tiêu chuẩn・thống nhất hóa hệ thống quản lý bằng ITS đang được nghiên cứu. Tuy nhiên, do tiêu chuẩn kỹ thuật ITS chưa được thiết lập, nên chủ thầu tự chọn các thiết bị ITS, dẫn tới các sự cố trong việc truyền thông tin và vận dụng dữ liệu.
Trong khảo sát này, chúng tôi kiểm tra khả năng cải thiện giao thông bằng hệ thống ITS-hệ thống quản lý thống nhất thông tin giao thông phía Bắc Việt Nam. Chúng tôi mong muốn góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng cường khả năng cạnh tranh quốc tế ở miền Bắc Việt Nam. Chúng tôi tập hợp, tổ chức và điều tra thông tin cần thiết để thực hiện dự án Hệ thống giao thông miền bắc Việt Nam.