Khảo sát phương pháp đánh giá kỹ thuật dựa theo hình ảnh thu được từ camera

Năm tiến hành : Năm 2014 Tên khách hàng :
Bộ đất đai và giao thông Viện nghiên cứu chính sách công nghệ đất đai quốc gia

Khái quát

Trong những năm gần đây, bằng các máy camera hình ảnh lắp đặt trong xe được phát minh và cải tiến bởi các công ty tư nhân, lái xe sẽ biết trước về tình trạng ổ gà, đường có vật lạ hay không. Tại dự án này, chúng tôi nghiên cứu và đánh giá hình ảnh được gửi về nhờ kỹ thuật này.
Cụ thể, chúng tôi dựa bào hình ảnh được xe đi tuần chụp lại để tạo hình ảnh đánh giá. Ngoài ra, chúng tôi sẽ xem xét phương pháp thử nghiệm để đánh giá hiệu suất phát hiện bằngcamera trong xe, đồng thời thử và đánh giá hiệu suất thí điểm của các cộng tác viên có công nghệ phát hiện hình ảnh, từ đó thiết lập phương pháp thí điểm.

Hình ảnh minh họa

 • [Lắp đặt thiết bị]
  Lắp đặt thiết bị vào trong xe thí điểm

 • [Chạy thử]
  Trường hợp có vật thể cạnh làn đường xe chạy

 • [Chạy thử]
  Trường hợp có vật thể trên làn đường xe chạy

 • Hình ảnh được thu lại bởi xe tuần tra
  (Vòng tròn màu đỏ là sự kiện được phát hiện)